Våra verksamheter

Vårljus verksamheter består av behandling i dag- och dygnsvård, behandlingsprogram i öppenvård, utredning i institution och öppenvård, jour- och familjehemsverksamhet, gruppboenden för ensamkommande flyktingungdomar, stödboenden samt träningslägenheter.
Vårljus tjänstekatalog.