Styrelse

Genom bolagsstämma och styrelse påverkar ägarna företagets inriktning och utveckling. I vår styrelse ingår kommunpolitiker från ägarkretsen samt experter från socialtjänst och näringsliv.

Styrelsen har sedan bolagsstämman i maj 2018 följande sammansättning:

Lars Rådén, ordförande
Liselott Vahermägi, vice ordförande

Ledamöter

Alexandra Anstrell
Ann-Christin Martens
Kerstin Lidman
Madeleine Sjöstrand
Mathias Pedersen

Ersättare

Mats Einarsson
Lars Lindgren
Frankie Spjut
Kjell Sjundemark
Martin Andreasson