Vårljus Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet

Vårljus är sedan 1994 Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet. Vårt uppdrag är att tillgodose kranskommunernas behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem.

För kranskommunerna ska Vårljus vara det självklara valet genom att skapa långsiktig kundtillfredsställelse och väsentligt förbättrad livskvalitet för barn, unga och föräldrar i behov av råd, stöd, omvårdnad och behandling.

Vårljus erbjuder behandling i dag- och dygnsvård, behandlingsprogram i öppenvård, utredning i institution och öppenvård, jour- och familjehemsverksamhet med skolstöd samt skyddat boende. För ensamkommande flyktingungdomar erbjuder vi gruppboenden, stödboenden, träningslägenheter och träffpunktsverksamhet.

Som icke vinstdrivande kommunalt bolag behöver kranskommunerna inte upphandla verksamhet från Vårljus. Tillsammans är vi starkare!

Vårljus tjänstekatalog.
Vårljus strategiska plan 2018-2020.

Vårljus styrelse

Styrelse

I vår styrelse ingår kommunpolitiker från ägarkretsen samt experter från socialtjänst och näringsliv.

Läs mer

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsledningssystem är uppbyggt i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9.

Läs mer

Samtal mellan medarbetare