Vi söker fler familjer till Vårljus Jour- och familjehem

8 november, 2018

Vill du bli jour- eller familjehem?

Efter en relativt lugn period ökar återigen placeringarna hos Vårljus Jour- och familjehem. Sedan juli har uppgången varit konstant ökande. Underlaget rymmer alla typer av placeringar, allt från spädbarn, syskongrupper i skolåldern, tonåringar samt föräldrar med barn. Tillsammans med våra jour- och familjehem är vi glada för att kunna svara upp mot en del av förfrågningarna från våra ägarkommuner.

I början av 2018 hade vi en stor rekryteringskampanj i sociala medier. Tre kortfilmer togs fram och återfinns här. En grundutbildning genomförs för alla nya familjer som vi knyter till vår verksamhet. Alla Vårljus jour- och familjehem har tillgång till våra konsulenter för stöd och vägledning.

Klicka här för mer information om du vill bli ett jour- och familjehem.

Kontakta gärna Katarina Martin, verksamhetschef Vårljus Jour och familjehem, katarina.martin@varljus.se, vid frågor om verksamheten.