Vårljus tar över HVB-hem från AB SOLOM

23 augusti, 2018

Från och med den 1 oktober kommer AB SOLOMs enda HVB-hem för ensamkommande asylsökande ungdomar att gå över till Vårljus. HVB-hemmet drivs idag på uppdrag av Socialnämnden i Sollentuna kommun.

”Vi är mycket glada över att en så kunnig och seriös aktör som Vårljus tar över verksamheten på Vespergränd. Behovet av den här typen av platser är inte lika stort i Sollentuna längre och vi har därför en lång tid stått med många tomma platser. Den här förändringen innebär att hela Stockholmsregionen får möjlighet att använda sig av Vespergränd vilket gynnar alla berörda”, säger Jane Lundstöm, VD för AB SOLOM.

Fem medarbetare på Vespergränd berörs av verksamhetsövergången. De får möjlighet att välja om de vill gå med över till Vårljus eller om de vill stanna kvar på AB SOLOM.

Vårljus, som sedan tidigare ansvarar för den här typen av HVB-hem för ett stort antal Stockholmskommuner, tar formellt över driften den 1 oktober men redan under september månad kommer de att kunna placera ungdomar från andra kommuner på Vespergränd.

”Genom övertagandet skapas förutsättningar för att tillgodose kommunernas behov av platser för ensamkommande ungdomar utifrån den nya statliga flyktingpolitiken. Vi har fått positiva svar från flertalet kommuner i Norrort och känner oss trygga med att kunna belägga platserna och därigenom säkerställa förutsättningar för kvalitet i verksamheten.”

Om AB SOLOM

AB SOLOM bildades 2013 och är Sollentuna kommuns vård- och omsorgsföretag. Vi verkar inom tre tjänsteområden – äldreomsorg, vuxna med funktionsnedsättning samt barn och unga med funktionsnedsättning. Vi har verksamheter på ett femtiotal adresser runt om i kommunen och driver allt ifrån förebyggande verksamhet, personlig assistans och hemtjänst till daglig verksamhet och boenden av olika slag, t ex äldreboende och LSS-boende.

Om Vårljus

Vårljus är sedan 1994 Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet. Vårt uppdrag är att tillgodose kranskommunernas behov av verksamhet för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Vårljus erbjuder behandling i dag- och dygnsvård, behandlingsprogram i öppenvård, utredning i institution och öppenvård, jour- och familjehemsverksamhet med skolstöd samt skyddat boende. För ensamkommande flyktingungdomar erbjuder vi gruppboenden, stödboenden, träningslägenheter och träffpunktsverksamhet. Som icke vinstdrivande kommunalt bolag behöver kranskommunerna inte upphandla verksamhet från Vårljus.

Kontaktpersoner

Jane Lundström, VD AB SOLOM, tel. 08-128 240 06
Per Törnvall, VD Vårljus, tel. 076-946 78 00