Vårljus Öppna insatser

30 oktober, 2017

Som ett led i arbetet utgående från Strategisk plan 2017–2019 blev Öppna insatser ett eget verksamhetsområde. I nuläget består verksamheten av Vårljus Mobila Team, VMT. Verksamheten arbetar med utredningar och behandling hemma hos familjer på uppdrag av socialtjänsten när de känner oro för hur barn har det. Ibland handlar uppdragen om att kartlägga barns behov och föräldrars förmåga. Ibland får vi uppdrag att stärka relationen mellan föräldrar och barn och ibland att stärka föräldrar i sin föräldraroll. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0–20 år och arbetet är förankrat i utvecklingspsykologi, systemteori, kognitiv teori samt anknytningsteori.

Alla våra arbetsmetoder bygger på studier och beprövad erfarenhet. I teamet finns kompetens i Funktionell Familjeterapi, grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), nätverksarbete, gestaltterapi, lösningsfokuserat behandlingsarbete, Signs of Safety, CARE-index, MIM/Theraplay, Samtal med barn som utsatts för våld, Centris – Barn i konflikt.

Öppna insatser har till uppdrag att börja växa, dvs öka verksamhetens volym och omsättning genom att tillhandahålla det som ägarkommunerna efterfrågar av sociala tjänster för barn och familjer. Detta innebär att en dialog med ägarkommunerna kontinuerligt bedrivs. De flesta av ägarkommunerna har en egen öppenvård inom sin organisation och de följer också det ramavtal som finns vilket innebär att Öppna insatser konkurrerar på samma villkor som andra vårdbolag. Dock finns möjligheten att tillhandahålla våra tjänster utan att en upphandling har skett.

Ägarkommunerna har varit och är positiva till våra besök och till samarbete. De har var och en definierat sina önskemål men också vad som är gemensamt för dem alla. Deras gemensamma önskemål är att våra tjänsteerbjudanden visar på bra resultat, håller ett lågt pris, att kvalitén är hög, att flexibiliteten finns samt att Vårljus är tillgängliga och omedelbart kan svara upp vid behov.

Öppna insatsers nästa steg för att börja växa och då kunna möta ägarkommunernas efterfrågan av nya behov är att rekrytera erfaren och kompetent personal med kompletterande specialistkunskap.

Kontakta Thomas Norlander, thomas.norlander@varljus.se, vid frågor om Öppna insatser.