Träffpunkt Syd – Vårljus nya verksamhet

2 oktober, 2017

Stjärnor

Augusti var startskott för Träffpunkt Syd med Marita Castro som projektledare. Målet är att utveckla nya lösningar för samhällsintroduktion och integration samt att vidga Vårljus erbjudande inom ensamkommande.

Träffpunkt Syd har till uppgift att utgå från den erfarenhet och kunskap som finns samlad inom Vårljus och pröva nya, kreativa, mindre traditionella grepp för etablering och integration i en tid då alla är överens om utmaningarna samtidigt som det finns få formulerade insatser för kommunerna att beställa.

Träffpunkt Syd – ett integrationståg som går i båda riktningarna består av fyra vagnar.

  1. Det befintliga och traditionella stegvisa samhällsintroduktionsprogrammet som vi sedan tidigare erbjudit våra placerade ungdomar. Fyra tillfällen på höstterminen och fyra tillfällen på vårterminen.
  2. Öppet hus, med läxläsning, kompisgrupper och konkret hjälp med myndighetspost, blanketter, ansökningar m.m.
  3. Kreativa workshops i syfte att hjälpa ungdomarna att summera och sammansmälta det som är värdeskapande för dem respektive majoritetssamhället och skapa inbytesvärde för de vunna lärdomarna.
  4. Träffpunkten som metodlabb och kunskapspilot där uppgiften är att arbeta fram metoder för att skapa förutsättningar för de ungas etablering och likvärdiga delaktighet i samhället som aktiva medskapare.Vi planerar att bjuda in Vårljus personal till frukostmöten i ämnet interkulturellt förhållningssätt. Håll utkik efter inbjudan och varmt välkomna! Vill ni göra studiebesök eller bara titta in så är adressen Sandsborgsvägen 50, Enskede.
  5. Träffpunkt Syd har skickat in en ansökan för att bli kunskapspilot inom UNESCO LUCS. UNESCO LUCS är Unescocenter för samverkan och invigdes den 9 maj 2014 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka.
  6. Träffpunkt Syd har också startat Integrationståget, ett delprojekt så att alla ungdomar får kontaktpersoner i samhället. På kort tid har vi fått över trettio svar av privatpersoner och två lokala företag som gärna vill hoppa på Integrationståget.

Följ oss på Instagram: traffpunktsyd_varljus.

Kontakta Marita Castro, marita.castro@varljus.se, vid frågor.