Toppresultat för Vårljus jour- och familjehems-verksamhet

15 januari, 2018

Vårljus jour- och familjehemsverksamhet får ett toppresultat vid en stickprovskontroll enligt RFF:s kvalitetssäkringsprotokoll, 103 av 105 möjliga poäng. RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, är ett rikstäckande förbund av verksamheter som bedriver konsulentstödd jour- och familjehemsvård för barn och vuxna. Kvalitetssäkringsprotokollet utgör underlag för certifiering och prövningen utgår från RFF:s kvalitetskrav.

Kvalitetskraven omfattar kärnprocesser (god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen), ledningsprocesser (ekonomisk säkerhet, ledning och styrning) och stödprocesser (god kompetens). Vårljus jour- och familjehemsverksamhet fick också i denna kontroll beröm för vårt initiativ till att ha en egen lärare inom verksamheten. Något som vi i dagsläget är ensamma om bland de konsulentstödda verksamheterna.

Kontakta verksamhetschef Katarina Martin för mer information, 070-715 47 22 eller katarina.martin@varljus.se.