Stöd för Barnets bästa vid återvändande

2 januari, 2018

Vårljus, som ingång till kommunerna i Stockholms län, har getts möjligheten att medverka i projektet Barnets bästa vid återvändande. Projektet drivs av Strömsunds kommun i samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Jämtland. I projektet medverkar kommuner från samtliga regioner i Sverige. Målet är att öka kunskapen, kompetensen och samverkan mellan inblandade aktörer för att stärka barn och ungdomar i asylprocessen. Projektet bygger på att kommunerna och de inblandade aktörerna har tillgång till gemensam information om vad som gäller samt har en strukturerad samverkansmodell med barnet i centrum.

Genom Vårljus kommer kommunerna i Stockholms län ges tillgång till:

  • Kunskapskonferenser
  • Webbaserad utbildning
  • Informationsmaterial
  • Erfarenhetsutbyte
  • Kunskapsstöd

Inom kort återkommer vi till er med inbjudan till en uppstartskonferens som vänder sig till socialsekreterare inom ensamkommande, utförare, gode män och skolpersonal.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Catarina Olsson (catarina.olsson@varljus.se) eller Damir Tomic (damir.tomic@varljus.se).