Pilotprojekt skolstöd till ägarkommuner

18 maj, 2018

Vårljus jour- och familjehemsverksamhet har sedan många år en lärare i verksamheten med kompetens och erfarenhet inom specialpedagogik. Läraren har till uppgift att samarbeta med skolan och stödja och motivera de jour- och familjehemsplacerade barnen/ungdomarna samt familjerna till en lyckad skolgång. Tjänsten kallas skolstöd. Läraren ser också till att alla placerade barn/ungdomar inom Vårljus jour- och familjehem har en skola att gå till.

Som ett led i att utveckla verksamheten har nu tjänsten skolstöd erbjudits till Haninge kommun i form av ett pilotprojekt. Projektet har pågått under fyra månader och har nu avslutats. Haninge kommun var mycket nöjda med insatsen och ansåg att det är bra med ett skolstöd som har full kompetens kring skolan och kan stödja placering, familj och skola.

Vårljus skolstöd är flexibelt, kunnigt och professionellt!

/Haninge kommun