Jour- och familjehem startar kampanj på Facebook

19 februari, 2018

Vårljus jour- och familjehemsverksamhet använder nu Facebook för att värva fler familjer till att bli jour- och familjehem. Tre filmer har tagits fram i samarbete med Happify, för att ge en inblick i hur det är att vara jour- eller familjehem knuten till Vårljus. Förhoppningen är att fler familjer ska ta steget.

Läs mer och se filmerna här.