Student/praktik

Vårljus välkomnar praktikanter från högskolor som utbildar studenter inom socialt arbete.  Det är utvecklande för Vårljus verksamheter att få in personer som kan komma med idéer och synpunkter utifrån sina perspektiv som studerande. Genom praktikanter kan Vårljus även knyta till sig kompetenta potentiella medarbetare för framtiden. Vårljus samarbetar med flera högskolor såsom Socialhögskolan, Ersta Sköndal samt flera yrkeshögskolor exempelvis Stadsmissionen, och vi erbjuder praktikplatser på de flesta enheter inom bolaget. Mellan Stadsmissionens yrkeshögskola och Vårljus sker en samverkan, gällande utbildningen till behandlingspedagog.

Vårljus är måna om att praktikanter ska känna sig välkomna och det finns tydliga riktlinjer för hur praktikperioden ska organiseras. Under praktiktiden organiseras träffar för alla praktikanter inom bolaget för att möjliggöra utbyte av erfarenheter. Om du är intresserad av att göra en fältstudie, skriva pm eller uppsatser rörande vård och behandling, välkomnar vi även detta.

Se våra lediga tjänster

Att arbeta i Vårljus innebär att på ett meningsfullt sätt få bidra till utveckling för ensamkommande flyktingungdomar, barn och deras familjer.

Läs mer

Kontakta oss