Karriär i Vårljus

Personalen är vår viktigaste resurs och vi verkar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är genom våra medarbetares kompetens, professionalitet och höga ambitioner som vi åstadkommer att väsentligt förbättra livskvalitén för barn och unga. Hos oss på Vårljus är delaktighet och samarbete hörnstenar. Varje medarbetare ska trivas på jobbet och utvecklas i sin yrkesroll. Genom en tydlig och utarbetad personalstrategi kan vi nå våra mål och säkerställa ett gott och tryggt arbetsklimat för alla våra anställda.

Vi erbjuder

Vårljus ambition är att attrahera och utveckla kompetenta och drivna medarbetare. Vi har därför stort fokus på  kompetensutveckling. Hos oss kan du utvecklas, inte bara genom vårt stora utbud av interna utbildningar utan även genom, gedigen introduktion med mentorskap och studiebesök på olika enheter samt kontinuerlig handledning. För att främja intern ledarutveckling har vi ett internt traineeprogram som medarbetare kan söka sig till. På Vårljus ser vi varje individs egna förutsättningar och stöttar medarbetaren i att leva upp till sin potential. Vi jobbar med kompetensbaserad personalstrategi. Det betyder att samtliga befattningar i bolaget är noga utarbetade efter rollens identifierade behov gällande vilka utbildningar, kunskaper och kompetenser som är avgörande för att lyckas i rollen. Dessa kunskaper och kompetenser genomsyrar hela medarbetarprocessen, från rekrytering till medarbetarsamtal och lönesättning.

Det goda ledarskapet i Vårljus

Vårljus har en ledarskapsmodell som alla chefer och arbetsledare får tar del av, enkelt kallat Det goda ledarskapet.

Det goda ledarskapet inom Vårljus har tre grundpelare. Varje grundpelare genomsyras av tydlig och konsekvent kommunikation samt ett aktivt relationsskapande med fokus på delaktighet.

  • Vårljus goda ledarskap delegerar, följer upp och ger feedback för att utveckla och motivera medarbetare. Genom att systematiskt utveckla det goda ledarskapet och våra ledare säkerställer vi att vi är en attraktiv arbetsgivare.
  • Vårljus goda ledarskap arbetar för att ständigt förbättra och utveckla kvalitén i vår verksamhet. Vi skapar förutsättningar för att väsentligt förbättra tillvaron för barn och unga.
  • Vårljus goda ledarskap bidrar till ökad tillväxt och omsättning genom ett affärsmässigt och strategiskt förhållningsätt. Vi är ständigt goda ambassadörer i alla externa och interna relationer.

Vi satsar på våra ledare och ger de förutsättningar och verktyg du som ledare behöver för att lyckas i din roll. Du entusiasmerar och vägleder dina medarbetare till att utvecklas och växa. Tillsammans växer vi och driver verksamheten framåt.

Människan i Fokus

På Vårljus arbetar vi med unga människor i olika former av utsatta situationer i livet. Mötet med olika människor är en del av varför vi som arbetar på Vårljus har valt just den här verksamheten. Vi brinner för att väsentligt förbättra livskvalitén för barn och unga och känner stolthet i vårt arbete för att uppnå detta. Att möta människor i utsatthet kan dock även innebära att det sätts press på både den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Det dyker ibland upp oförutsägbara situationer som kan vara påfrestande för våra medarbetare. Vi har därför ett stort fokus på vårt systematiska arbetsmiljöarbete och arbetet med förebyggande åtgärder är att minska risken för ohälsa. Vi jobbar kontinuerligt med riskbedömningar och utbildningar inom arbetsmiljö och förebyggande insatser. Genom ett gott ledarskap, hög kompetens, förebyggande arbete och företagshälsovård har vi rustat vår verksamhet för att kunna hantera svåra situationer och stötta våra medarbetare i alla situationer som kan uppstå.

Mångfald och inkludering

Vårljus är ett bolag i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant när det gäller det senaste inom barn- och ungdomsvård. Vår verksamhet präglas av kreativa och drivna medarbetare som ser lösningar och möjligheter istället för hinder. En stor del i detta är vårt arbete med mångfald och inkludering. Vårt samhälle präglas av mångfald och detta återspeglas tydligt i Vårljus, både hos våra klienter och våra medarbetare. Att jobba på Vårljus innebär att man arbetar aktivt med inkludering och värnar om allas lika värde. Som medarbetare på Vårljus delar du våra värderingar, du ser till den enskilda individen och är normkritisk i ditt agerande. Du bemöter alla i verksamheten, kollegor och anställda, klienter och uppdragsgivare, på samma villkor, med samma respektfullhet och professionalism. Genom mångfald hittar vi nya vägar att utvecklas som bolag, tänka nytt och större och väsentligt förbättra livskvalitén för barn och unga. Tillsammans når vi våra mål.

Se våra lediga tjänster

Att arbeta i Vårljus innebär att på ett meningsfullt sätt få bidra till utveckling för ensamkommande flyktingungdomar, barn och familjer.

Läs mer

Student / Praktik

Vårljus välkomnar praktikanter från högskolor som utbildar studenter inom socialt arbete.

Läs mer

Praktisera hos Vårljus
Zaki Hassan

Möt en medarbetare

Hör medarbetare berätta om sitt arbete, och om hur det är att ha Vårljus som arbetsgivare.

Läs mer