Personal

Familjebehandlarna har utbildning som socionom och socialpedagog.

Alla har mångårig erfarenhet av att arbeta med familjebehandling och individuellt behandlingsarbete.

I arbetsgruppen finns vidareutbildningar i FFT – Funktionell Familjeterapi, Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1), nätverksarbete, gestaltterapi, lösningsfokuserat behandlingsarbete, Signs of Safety, Care index, MIM/Theraplay, Samtal med barn som utsatts för våld, Centris – Barn i konflikt.

Att samarbeta med oss är enkelt. Vi är pålitliga, flexibla och kända för att vara kompetenta. Vi har hög tillgänglighet på våra mobiler. Vi håller en hög transparens gentemot våra familjer. Det skall vara tydligt vad vi gör och för vem. Vi finns där för familjer och socialtjänster och bidrar med hopp i komplexa situationer.