För föräldrar/familjer

Vårljus mobila team (VMT) är en enhet som arbetar hemma hos familjer på uppdrag av socialtjänsten. Vi kommer till familjer som har svårigheter, och där det finns oro för hur barnet/barnen har det.

Ibland är vårt uppdrag att kartlägga hur föräldrarnas och barnens behov ser ut, med syfte att finna lösningar för att familjen ska komma till rätta med sina svårigheter. Ibland handlar vårt arbete om att stärka relationen mellan föräldrar och barn och öka föräldraförmågan.

Vi kommer till er på tider som vi gör upp tillsammans. Vi är tillsammans med er i er vardag, på morgnar och kvällar för att kunna få en bild av hur ni har det tillsammans, för att sedan kunna föreslå hur hjälpen kan se ut. Ibland vill vi videofilma som ett led i bedömningen av vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Det är självfallet frivilligt för er.

Vi har även samtal med alla familjemedlemmar och med hela familjen tillsammans. Allt vi gör planerar vi tillsammans med er och vi har regelbunden återkoppling med er.

Om du har frågor är välkommen att kontakta oss. Kontaktpersoner hittar du under Kontakt.