Vårljus mobila team

Vi erbjuder flexibla lösningar i familjens hemmiljö. Vi åtar oss de flesta typer av uppdrag där man kan arbeta med familjen i hemmet. Vi har bland annat stor erfarenhet av att arbeta med barn och unga som lever i separationskonflikter.

Vårljus mobila team erbjuder socialtjänsten ett kompetent/erfaret och flexibelt stöd i komplexa ärenden som rör barn och familjer. För oss är det självklart att såväl det professionella som privata nätverket involveras i våra uppdrag. Samskapandet i utredning och behandlingsinsatser är en förutsättning för att nå vår önskan att bidra till förändring, såväl i det stora som i det lilla – på riktigt.

Vi erbjuder:

  • Familjebehandling
  • Omsorgsutredningar
  • Intensivutredningar i familjens hemmiljö, i hela landet.
  • Klargörande och motiverande arbete
  • Sammanställningar av tidigare genomförda utredningar och behandlingsinsatser.
  • Nätverksarbete

Vår målgrupp är familjer med barn 0-20 år. De mest framgångsrika uppdragen har varit när VMT fått i uppdrag att både göra omsorgutredning och/eller sammanställning av tidigare gjorda utredningar och därefter fortsatt behandlingsuppdrag över tid.

Vårt arbete är förankrat i systemteori, psykodynamisk utvecklingsteori och anknytningsteori. Vi stävar efter att synliggöra familjens bakgrund och historia ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv för att öka förmågan att se och ta eget ansvar del i de svårigheter som präglar familjen.

Vårt arbete ska präglas av respekt för familjens integritet och självbestämmande. Vi kommer till familjen och smälter in i de vardagliga rutinerna så mycket som möjligt.