Vi erbjuder

Alla insatser är individuellt utformade utifrån ungdomarnas behov. Utifrån socialtjänstens vårdplan utarbetas en genomförandeplan, som följs upp regelbundet på möten med socialsekreteraren, ungdomen, kontaktpersonen samt enhetschefen.

Vi arbetar enligt BBiC-strukturen för att täcka ungdomarnas alla viktiga behovsområden. BBiC (Barns behov i centrum) är också ett pedagogiskt instrument som kan användas tillsammans med ungdomar och uppdragsgivare för att tydliggöra insatser och mål.

  • Ungdomen träffar kontinuerligt sin kontaktperson. De har också aktiviteter tillsammans i syfte att lära känna varandra och därigenom utveckla en förtroendefull relation.
  • Vissa behöver träning i att laga mat, städa, tvätta i tvättstuga eller att sköta sin ekonomi. Andra kan behöva stöd med skoluppgifter, omvärldsorientering, kontakter med psykiatrin, myndigheter eller andra insatser.
  • Identitet och känslomässig utveckling är områden där en förtroendefull kontakt mellan ungdom och personalen spelar stor roll. Vissa ungdomar träffar dessutom psykolog och/eller har en regelbunden psykiaterkontakt.
  • Skola är viktig för alla ungdomar. Personalen bidrar med läxhjälp och annat för att öka motivationen. Regelbundna möten hålls med skolan. Mötena kompletteras med telefonkontakter.
  • Ungdomen kan behöva hjälp med att sköta kontakter med tandläkare och hälsovård, komma igång att motionera eller sluta röka. En annan aspekt på hälsa är att inte leva ett riskfyllt och destruktivt liv.
  • Att ha ett fungerande socialt nätverk är en viktig del i att bli en självständig vuxen. Kontaktpersonen träffar ofta personer som ingår i detta nätverk för att uppmuntra ungdomens kontaktytor och relationer.
  • Ungdomarna får ett försörjningsstöd inklusive SL-kort. Kontaktpersonen hjälper till med planering av ekonomi och kan hjälpa till att storhandla, lägga upp budget, söka stipendiefonder med mera.

Vi har kontor och samlingslokaler vid Skogskyrkogårdens tunnelbanestation. Hit kan alla våra ungdomar komma och få hjälp med praktiska frågor och läxläsning. Varje tisdag har vi öppet hus kl 16.00 till 19.30. Då serverar vi te och smörgås, och det finns möjlighet att få studiehjälp av vår lärare Anja. Man kan också komma och umgås, spela TV-spel eller ha möten. Ibland kommer ungdomar som flyttat ut, och kan svara på frågor om hur det har gått för dem.

Lägenheterna

2017 har vi 17 träningslägenheter i södra Stockholm, varav många ligger i Farsta med omnejd. Alla lägenheter är enrummare i hyreshus. Lägenheterna är basutrustade vid inflyttningen. Kabel-TV och mobilt bredband ingår, samt mobiltelefonkort.