kbc - personal

Personal

Medarbetarna är socionomer eller har motsvarande utbildning och erfarenhet. Vi har hög kompetens när det gäller ungdomars adolescensutveckling samt psykosocial och psykiatrisk problematik.

Personalen arbetar på schema och finns tillgänglig dagtid, kvällar och helger. Det finns en telefonberedskap övriga tider på dygnet, vilket innebär att personal alltid går att nå.

Kontoret ligger i Enskede vid Skogskyrkogårdens tunnelbana. Där finns administration och samlingslokaler. Alla lägenheter ligger i närheten av kontoret.