Metoder

Grunden för kontaktpersonskapet är att ge stöd och omsorg. Vår utgångspunkt i arbetet är den enskilda ungdomens behov, önskemål och drivkrafter.

Vår metodik baseras på salutogent tänkande, systemteori, utvecklingspsykologi och psykodynamisk teori kring medmänskliga relationers betydelse. Motivationsarbete är en viktig del i arbetet och vi använder därför motiverande samtal – MI.