KBC

Vårljus träningslägenheter

Vårljus tillhandahåller träningslägenheter för ungdomar mellan 18 och 22 år. Ungdomarna bor i egen lägenhet och har stöd av en kvalificerad kontaktperson.

Vår verksamhet riktar sig till ungdomar med psykosocial och/eller psykiatrisk problematik, ensamkommande flyktingungdomar som har behov av stöd i övergången till ett vuxenliv i Sverige samt ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld. Inga ungdomar i boendet får dock ha drogproblem eller vara kriminella.

Förutsättningen för att klara ett eget boende är att ha en daglig sysselsättning, såsom skola eller någon form av arbete eller praktik.