Vi erbjuder

Vi erbjuder ett boende med vuxenstöd och en trygg miljö som främjar självständighet och introduktion i det svenska samhället. Ungdomarna som bor i stödboenden har daglig sysselsättning såsom skola, yrkesinriktad utbildning, praktikplats eller arbete.

Ungdomarna ges hos oss stöd i skolarbetet och får vägledning gällande samhällskontakter, vårdkontakter och ekonomi. Den enskilda ungdomen får möjlighet att träna på allt praktiskt och målet är att ungdomen vid utflytt ska vara redo för ett självständigt liv. Boendet kräver därför ett stort mått av självständighet hos ungdomen. Under insatsen arbetar personalen också tillsammans med ungdomarna med Vårljus metodmaterial för samhällsintroduktion och utslussning, Framtidsplanen och Flyttguiden.

Alla insatser är individuellt utformade utifrån ungdomarnas behov. Utifrån socialtjänstens vårdplan utarbetas en genomförandeplan, som följs upp regelbundet på möten med socialsekreteraren, ungdomen och personal från stödboendet. Vi arbetar enligt BBIC (barns behov i centrum) för att täcka ungdomarnas alla viktiga behovsområden, och varje ungdom görs delaktig i utformningen av insatserna. Med ungdomens förmåga och resurser som underlag utformas stödet och insatserna.

Regelbundna husmöten hålls för att skapa delaktighet i boendet. Här formas gemensamma regler vilket även ger trygghet och trivsel. För introduktion i det svenska samhället ges förutsättningar att ta del av samhällsutbudet utifrån egna intressen. Att ha ett fungerande socialt nätverk är en viktig del i att bli en självständig vuxen. Ungdomens kontaktperson träffar andra som ingår i detta nätverk för att uppmuntra ungdomens kontaktytor och relationer.