Vårljus stödboenden

Vårljus stödboenden är gruppboenden för ensamkommande flyktingungdomar i åldrarna
16–20 år. För att placera minderåriga ungdomar på stödboende ska särskilda skäl föreligga. Särskilda skäl kan vara att ungdomen bedöms ha en särskilt god förmåga att klara sig själv.

Varje boende har 4–5 platser och vi bedriver idag sådan verksamhet i följande kommuner: Botkyrka, Haninge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Salem, Sollentuna, Stockholms stad, Sundbyberg, Tyresö och Vallentuna.