Stöd- och träningsboenden

För ungdomar mellan 18 och 21 år är stöd- och träningsboende en mellanform på vägen till ett självständigt liv på egen hand.

De flesta kommer från ungdomsboenden för ensamkommande flyktingungdomar, men det finns även andra situationer i vilka stöd- och träningsboenden kan bli aktuella.

Vårljus erbjuder stöd- och träningsboenden i två former: