Sommarskola

AB Vårljus genomför sommarskola för asylsökande ungdomar och ungdomar med uppehållstillstånd under tre veckor i samband med läsårsavslutning. Undervisningen sker i en skola centralt belägen i Stockholm.

Förutom undervisning i svenska, matematik och samhällsorientering genomförs studiebesök vid olika instanser som exempelvis Bostad Stockholm, Arbetsförmedling, Polismyndighet och muséer. Vi gör också utflykter till Stockholms skärgård, stadsvandringar samt fysiska aktiviteter som exempelvis att spela fotboll. Stor vikt läggs under sommarskolan vid praktiska övningar och diskussioner i för ungdomen aktuella teman.

 

Kontaktpersoner

Catarina Olsson

catarina.olsson@varljus.se
Mobil: 070-300 54 50

 

 

Helena Holm

helena.holm@varljus.se
Mobil: 073-986 93 70