Personal

Personalen har eftergymnasial utbildning med inriktning beteendevetenskap eller motsvarande, samt god kunskap i migrationsrätt.

I personalgruppen finns bred kulturkompetens och erfarenhet av arbete med flyktingmottagande, socialtjänst och ungdomsarbete. Personalen är väl förtrogen med migrationsprocessens olika faser. I arbetsgrupperna finns flera språk representerade, vilket är en stor tillgång i det dagliga arbetet.