Kvalitet

Inom Vårljus utvärderar vi kontinuerligt verksamheterna, samarbetet med våra uppdragsgivare, gode män och ungdomarna. Verksamheterna är tillståndpliktiga, vilket innebär att vi står under tillsyn av IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Boendenas kvalitetsarbete följer det gemensamma kvalitetsledningssystemet för Vårljus.

Läs mer om Vårljus kvalitetsarbete här.