För dig som ungdom

På Vårljus ungdomsboende kommer du att bli tilldelad ett eget rum. Du kommer dela allmänna utrymmen som kök, vardagsrum, toalett och dusch med andra ungdomar. De kan komma från flera olika länder.

När du kommer till ett boende får du en kontaktperson, som ska vara ditt stöd under tiden du bor hos oss. Målet är att du ska kunna klara dig själv i Sverige när du flyttar härifrån. Du kommer att få lära dig att laga mat, att handla och sköta din ekonomi, hur samhället fungerar och vart du ska gå om du behöver hjälp eller känner dig sjuk.

I Sverige och inom Vårljus har alla rätt att utöva sin religion eller att inte utöva någon alls. Personalen kan hjälpa dig att komma kontakt med en kyrka, moské eller annat som passar dina önskemål.

Skolan är viktig för att du ska kunna bli självständig och i framtiden kunna skaffa ett jobb. Vi kommer att hjälpa dig att bli inskriven i skolan och också stötta dig i skolarbetet.

Om du har synpunkter på något i verksamheten kan du ta upp det på husmöten som vi har regelbundet. Du kan också alltid vända dig till din kontaktperson, till samordnaren på boendet, din gode man eller till socialtjänsten.