Visättra

Vårljus ungdomsboende Visättra är Vårljus största boende och har 30 platser. Boendet tar emot asylsökande ungdomar samt ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Boendet tar emot ungdomar i åldrarna 14–18 år och drivs på uppdrag av Huddinge och Salems kommuner. Verksamheten bedrivs i en stor enplansvilla i närheten av Flemingsbergs centrum.

Tel: 08-566 36 128
 

Daniel Tahiri

Daniel Tahiri

Boendechef
daniel.tahiri@varljus.se
Mobil: 070-028 09 40