Vårudden

Vårljus ungdomsboende Vårudden är ett boende för asylsökande ungdomar samt ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT).

Boendet har 15 platser och tar emot ungdomar i åldrarna 14–18 år. Verksamheten bedrivs på uppdrag av Huddinge kommun, Botkyrka kommun samt Salems kommun.

Tel: 08-566 361 10

 

Khadra Abusagr

Khadra Abusagr

Boendechef
khadra.abusagr@varljus.se
Mobil: 070-053 44 07