Sturegården

Vårljus Ungdomsboende Sturegården har 15 platser och tar emot asylsökande ungdomar samt ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT).

Boendet tar emot ungdomar i åldrarna 14–18 år och drivs på uppdrag av Lidingö stad. Verksamheten bedrivs i ett trevåningshus med trädgård.

Tel: 08-566 36 143

 

Anne-Sophie Keith

Anne-Sophie Keith

Boendechef
anne-sophie.keith@varljus.se
Tel: 070-756 33 39