Jakobsberg

Vårljus ungdomsboende Jakobsberg är ett boende för asylsökande ungdomar samt ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Boendet har elva platser och tar emot ungdomar i åldrarna 15–20 år. Verksamheten drivs på uppdrag av Järfälla kommun och ligger i en villa med stor tomt i västra Jakobsberg.

Tel: 08-566 36 114
 

Karin Tångberg

Tf Boendechef
karin.tangberg@varljus.se
Mobil: 073-986 93 70