Ungdomsboenden

AB Vårljus driver två typer av ungdomsboenden.

Majoriteten av dessa är boenden för ensamkommande flyktingungdomar som kommit till Sverige och sökt asyl, samt flyktingungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT). Dessa kallas asyl- och PUT-boenden.

Den andra formen av boende är våra stöd- och träningsboenden. Dessa boenden är villor och lägenheter där ungdomar/unga vuxna i åldrarna 18–22 år bor. I villorna bor flera ungdomar tillsammans, i lägenheterna bor man enskilt. De unga erbjuds boende med vuxenstöd och tillgänglig personal.

Mer information, samt kontaktuppgifter till våra boenden, hittar du i menyn.