Skolstödet

Bristen på lyckade skolresultat hos placerade barn och ungdomar är sedan länge känd inom familjevårdssammanhang. Vår erfarenhet är att brister i skolgången även drabbar de jourhemsplacerade barnen. Ibland behöver de byta skola i samband med placering och då kan det ta lång tid innan någon undervisning kommer till stånd.

För att bättre kunna tillgodose behovet av obruten skolundervisning anställde vi 2013 en lärare till verksamheten.

Att låta barn lyckas i skolan är den åtgärd som potentiellt kan göra störst skillnad för ett barns livsutveckling. Lärarens roll är bland annat:

  • att se till att barnen och ungdomarna vid placering snabbt återgår till en fungerande skolgång. Detta innebär även att hitta rätt skola och skolform om placeringen medför ett skolbyte.
  • att följa upp skolgången hos våra barn och ungdomar samt kontinuerligt avrapportera till ansvarig socialsekreterare.
  • att samarbeta och ha en konsulterande roll till socialtjänsten, skolan, jour- och familjehemmet vid varje ärende med utgångspunkt från varje enskilt barn och varje ungdoms specifika behov
  • delta och sammankalla till möten vid behov
  • hjälpa till med läxläsning samt enskild undervisning vid behov

Har du frågor, kontakta Andreas Widinghoff, tel: 070-306 08 58.