Personal

Personalgruppen består av enhetschef, fyra konsulenter samt en lärare. Enhetschefen och konsulenterna är socionomer/socialpedagoger. Läraren är grundskollärare med fördjupning inom specialpedagogik, och har mångårig erfarenhet av arbete med barn med särskilda behov.

Enhetschefen har mångårig erfarenhet av familjehemvård, har arbetat med gruppverksamheter för placerade barn samt är utbildad för att genomföra analyser inom Nya Kälvestensmetoden.

Konsulenterna har gedigen erfarenhet av familjehemsvård och arbete med barn och familjer. Samtliga har utbildning i Nya Kälvestensmetoden.