Familjehemsverksamheten

Familjehem

Verksamheten har familjehem som tar emot barn och ungdomar för längre tids placering. Vi har även familjer, flera av dessa är välintegrerade utlandsfödda familjer, som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Vi arbetar kontinuerligt med att rekrytera, utreda och utbilda nya familjer.

En familjehemsplacering är oftast en längre process, och när vi har ett lämpligt förslag vill vi att socialtjänsten besöker familjehemmet tillsammans med oss. Föräldrar är även välkomna att besöka familjehemmet före en placering. Familjehemmen har också ett nära stöd av konsulenten. I början av placeringen sker besök tätare, för att sedan ske med treveckorsintervaller.