Jour- och familjehemsverksamheten

Jour- och familjehem

Vi erbjuder konsulentstödd jour- och familjehemsvård för

  • barn och ungdomar 0–18 år
  • föräldrar/barn
  • skyddat boende
  • ensamkommande flyktingungdomar

Verksamheten har sin styrka i att familjerna har ett tätt och nära stöd av konsulenten. Alla familjer har tillgång till stöd dygnet runt. Vi har även en lärare, som har i uppgift att säkra tillgången till undervisning för våra jour- och familjehemsplacerade barn. Om ett skolbyte måste ske arbetar läraren för att få in barnen i en fungerande skolgång.

Majoriteten av våra jour- och familjehem finns i Stockholms län, varför vi kan erbjuda placeringar nära hemkommunen. Övriga hem finns inom radien av 15 mil från Stockholm. För att kunna möta barnens och ungdomarnas behov har vi en bredd av olika kompetenser hos våra familjer. Vi utreder våra familjer enligt den så kallade Nya Kälvestensintervjun där vi bland annat ser till familjernas känslomässiga tillgänglighet och reflekterande förhållningssätt.

Konsulentens roll är att tillsammans med socialtjänsten, skolan, jour- och familjehemmet skapa de bästa förutsättningarna för barnet. Att ha barnets bästa i centrum är vår viktigaste utgångspunkt. Vår verksamhet bygger på att vi är flexibla, engagerade och erbjuder hög service. Vi kan till exempel vara behjälpliga vid umgängen, erbjuda läxhjälp m.m.

Vi är medlemmar i RFF, Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård, som arbetar för en kvalitetssäkrad familjehemsvård.

 

RFF-certifiering 2016