Kvalitet

Familjecentrums kvalitetsarbete följer det gemensamma kvalitetsledningssystemet för Vårljus.

Varje familj, socialtjänst och enskilt barn fyller i en enkät för utvärdering i slutet av placeringen, för att vi ska kunna utveckla vårt arbete och möta klienternas och kundernas behov.

Läs mer om Vårljus kvalitetsarbete här

Vi tar emot praktikanter från socionomprogrammen på Stockholms Universitet och Ersta Sköndal Högskola.

Tillsyn

Här publiceras alla tillsynsrapporter från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gällande Familjecentrums akut och utredningsavdelning samt Familjecentrums behandlingsavdelning.