Familjecentrums behandlingsavdelning

Vi erbjuder intensiv familjebehandling i en miljöterapeutisk struktur, präglad av tydlighet, kontinuitet och förutsägbarhet.

Vi arbetar i familjer där samspelet och relationen mellan föräldrar och barn behöver stärkas och där föräldrarna behöver utvecklas i sin omsorgsförmåga och sitt föräldraskap. Våra insatser sträcker sig oftast mellan tre och sex månader. Om behovet finns kan längre placeringar bli aktuella.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med familjer där föräldern/föräldrarna har kognitiva svårigheter.

Ambitionen är att:

  • hjälpa föräldrarna att få syn på barnets behov
  • tydliggöra föräldrarnas ansvar för barnets utveckling
  • stärka relationen mellan föräldrar och barn
  • ge familjen redskap att fortsätta en positiv utveckling efter avslutad behandling

Vi arbetar med fasta strukturer runt anknytning/samspel, omsorg, säkerhet/skydd, nätverkskarta/nätverksarbete, livslinje samt motivationssamtal.