Metoder

  • Observationer och interventioner är de huvudsakliga beståndsdelarna i en utredning. Först tydliggör utredarna en bild av föräldrarnas omsorgsförmåga och barnets behov. Därefter ges föräldrarna möjlighet att, vid behov, lära sig nya förhållningssätt i syfte att bättre tillgodose barnets behov.
  • MIM-baserad samspelsbedömning (Marschak Interaction Method) och CARE-Index – två evidensbaserade metoder där utredare använder sig av videokamera i utredningsarbetet. Med hjälp av filmerna görs bedömningar av kvaliteten i förälderns omsorg och vilka delar i föräldraskapet som behöver utvecklas.
  • Föräldrasamtal – förs kring barns behov, nätverkskartläggning, föräldraroll och livserfarenheter med betydelse för föräldraskapet.
  • Barnsamtal – Norrköpingsmodellen, Nallekort och Trappan-samtal för barn som bevittnat våld i nära relationer.
  • Föräldrahandledning/coaching

Dygnet runt eller enbart dagtid?

Utöver sedvanliga placeringar där familjen bor hos oss under utredningstiden, åtar vi oss också uppdrag med dagutredningar. Familjen kan då bo kvar hemma och komma till oss på dagtid för observationer, samtal och för genomförande av specifika metoder. Dessa uppdrag är vanligt förekommande i återföreningsärenden eller vid hemtagningsutredningar.