För föräldrar/familjer

När en familj har svårigheter och det finns oro för hur barnet har det, kan det vara aktuellt att komma till oss. Vårt uppdrag är att kartlägga hur barnets och föräldrarnas behov ser ut och målet är att vi tillsammans med socialtjänsten ska hitta lösningar för att familjen ska komma tillrätta med sina svårigheter och barnet ska vara tryggt.

Hos oss bor ni under 4–8 veckor, beroende på hur lång utredningstiden är. Ni disponerar en egen dubblett (lägenhet med två rum) med badrum. Kök delar man med andra familjer.

Under utredningen har vi samtal med föräldrar och med barn. Vi är också med familjen i de vanliga vardagsrutinerna för att vi ska kunna se hur relationerna ser ut, var styrkorna och svårigheterna finns. Ibland vill vi videofilma som ett led i bedömningen av vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Det är självfallet frivilligt för er.

Allt vi gör ger vi återkoppling på och diskuterar tillsammans vid ett möte varje vecka. Ni tar givetvis del av allt vi skriver. Tillsammans med er har vi regelbundna möten med socialtjänsten under tiden ni är hos oss.

Om du har frågor är välkommen att kontakta oss. Kontaktpersoner hittar du under Kontakt.