AB Vårljus

är det självklara valet genom
att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och medverkar till väsentligt förbättrad livskvalitet.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna

Styrelse

Genom bolagsstämma och styrelse påverkar ägarna företagets inriktning och utveckling. I vår styrelse ingår kommunpolitiker från ägarkretsen samt experter från socialtjänst och näringsliv.

Styrelsen har sedan bolagsstämman i maj 2017 följande sammansättning:

Lars Rådén, ordförande
Liselott Vahermägi, vice ordförande

Ledamöter

Alexandra Anstrell
Ann-Christin Martens
Kerstin Lidman
Madeleine Sjöstrand
Mathias Pedersen

Ersättare

Monica Brohede Tellström
Mats Einarsson
Lars Lindgren
Frankie Spjut
Kjell Sjundemark