AB Vårljus

är det självklara valet genom
att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och medverkar till väsentligt förbättrad livskvalitet.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna

Systematiskt förbättringsarbete

Inom ramen för egenkontrollen görs varje år en uppföljning av processer och rutiner i verksamheterna utifrån en gemensam granskningsmodell.

Egenkontollen omfattar även:

  • synpunkter och klagomål
  • mätning av klient- och kundtillfredsställelse
  • kvalitetsrevision i det enskilda ärendet
  • tillsynsrapporter
  • avvikelserapportering

Resultatet ligger till grund för de förbättringsområden som dokumenteras i enheternas kvalitetsberättelser.