AB Vårljus

är det självklara valet genom
att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och medverkar till väsentligt förbättrad livskvalitet.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna

Synpunkter och klagomål

Vi vill gärna ta del av synpunkter eller klagomål på vår verksamhet. De ger oss en möjlighet att identifiera våra svaga punkter och förbättra verksamheten.

Om du vill lämna synpunkter kan du vända dig till chefen för den enhet som det gäller. I andra hand kan du vända dig till bolagets VD. Du kan även kontakta oss via formuläret nedan (vänligen ange vilken verksamhet det gäller).

synpunkter_pratbubbla_frilagd