AB Vårljus

är det självklara valet genom
att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och medverkar till väsentligt förbättrad livskvalitet.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna

Miljöpolicy

AB Vårljus ska vara ett miljömedvetet företag som aktivt arbetar för ett långsiktigt hållbart ekologiskt samhälle. Miljömedvetenheten ska genomsyra hela organisationen och även vara en del i vårt arbete med barn och ungdomar.

  • Vi strävar efter en god avfallshantering och så lite avfall som möjligt.
  • Vid upphandlingar och inköp eftersträvar vi miljöanpassade produkter och tjänster.
  • Energiförbrukningen i våra fastigheter och företagets transporter ska vara föremål för kontinuerlig översyn och anpassning till ett ekologiskt tänkande.

Miljöarbetet samordnas med kvalitetsarbetet och årligen genomförs miljörevisioner på samtliga arbetsplatser, och lokala mål och handlingsplaner för kommande år upprättas.