AB Vårljus

är det självklara valet genom
att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och medverkar till väsentligt förbättrad livskvalitet.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna

AB Vårljus – kommunernas eget vårdbolag

Vi vill vara det självklara valet genom att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och väsentligt förbättrad livskvalitet för barn, unga och föräldrar i behov av råd, stöd, omvårdnad och behandling.

Vår verksamhet ska förena samhällsansvar och affärsmässighet, och vi ska vara kända för vår förmåga att möta nya och förändrade behov hos socialtjänsten i en tid av snabb förändring. Vi ska utgöra ett komplement till socialtjänsten och våra tjänster ska präglas av hög kvalitet i förening med handlingskraft och flexibilitet.

Vårljus ägs av de 25 kranskommunerna i Stockholms län. Bolaget bildades 1994 i syfte att tillgodose socialtjänstens behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Vid starten bestod bolaget av sex behandlingshem och tre familjeutredningsinstitutioner. Över tid har vår verksamhet breddats och spänner idag över behandling i såväl dag- som dygnsvård, gruppboenden för ensamkommande flyktingungdomar, stödboenden, träningslägenheter, utredning i institution och öppenvård, jour- och familjehemsverksamhet samt behandlingsprogram i öppenvård.

Sedan 2006 bedriver vi verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar. Från en blygsam start har verksamheten vuxit till att 2017 omfatta ca 30 gruppboenden och ett tiotal stödboenden. Den är idag vår största verksamhetsgren.