AB Vårljus

är det självklara valet genom
att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och medverkar till väsentligt förbättrad livskvalitet.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna

Student/praktik

Vårljus samarbetar med flera högskolor såsom Socialhögskolan, Ersta Sköndal samt flera yrkeshögskolor, och vi erbjuder praktikplatser på de flesta enheter inom bolaget.

Under praktiktiden organiseras träffar för alla praktikanter inom bolaget för att möjliggöra utbyte av erfarenheter. Om du är intresserad av att göra en fältstudie, skriva papers eller uppsatser rörande vård och behandling, välkomnar vi detta.

För eventuella frågor kontakta
Eva Johannesson
Tel: 070-756 74 42
eva.johannesson@varljus.se