AB Vårljus

är det självklara valet genom
att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och medverkar till väsentligt förbättrad livskvalitet.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna

Personalpolitik

Personalpolitik

En förutsättning för att stimulera till goda arbetsinsatser är att vi som arbetsgivare satsar på en god personalpolitik för våra medarbetare.

Intressanta arbetsuppgifter, god arbetsmiljö och arbetsledning, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter, ansvar och självständighet i arbetet samt god lönepolitik är exempel på personalpolitiska faktorer som vi på Vårljus är måna om att erbjuda alla enskilda medarbetare.

Personalpolitiken i Vårljus ska vara vägledande i alla chefers kontakter med medarbetarna samt i tillämpliga delar även mellan medarbetare.