AB Vårljus

är det självklara valet genom
att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och medverkar till väsentligt förbättrad livskvalitet.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna

Arbeta i Vårljus

Att arbeta i Vårljus innebär att på ett meningsfullt sätt få bidra till utveckling för ensamkommande flyktingungdomar, barn och deras familjer.

Att du som medarbetare trivs hos oss och delar våra värderingar anser vi är lika viktigt som att du har rätt kvalifikationer och kompetens. Som medarbetare är du en del av en organisation vars verksamhet styrs av en gemensam vision, verksamhetsidé och grundläggande värderingar; en organisation, där samarbete för klientens bästa är den röda tråden.

Även om vi i Vårljus delar vision och värderingar har vi flera olika typer av verksamheter och befattningar. Hos oss kan du arbeta bland annat som behandlare, utredare, handledare för ensamkommande flyktingungdomar, familjehemskonsulent, speciallärare m.m.