AB Vårljus

är det självklara valet genom
att vi skapar långsiktig kundtillfredsställelse och medverkar till väsentligt förbättrad livskvalitet.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna

Missionsvägen

Norrgården blir ungdomsboende

I mitten av mars månad öppnas ett nytt gruppboende för ensamkommande på Missionsvägen i Bromma. Boendet kommer att ha tolv platser samt tre platser för stöd- och träningsboende. Boendet drivs på uppdrag av Solna stad. Ansvarig chef är Catarina Olsson och samordnare är Julieta Portillo.